واحد آموزش

رایان خودرو

زمان تشکیل کلاس: شنبه 9 شهریور ماه ساعت 15 تا 19 بعد از ظهر (4 ساعت)

زمان تشکیل کلاس: یکشنبه 10 شهریور ماه ساعت 15 تا 19 بعد از ظهر (4 ساعت)

زمان تشکیل کلاس: دوشنبه و سه شنبه (دو روز)

مورخه 25 و 26 شهریور ماه، صبح و بعد از ظهر.

زمان تشکیل کلاس: چهارشنبه و پنج شنبه (دو روز)

مورخه 27 و 28 شهریور ماه، صبح و بعد از ظهر.

نظرات

تعداد نظرات 0

ارسال نظر