اخبار و رخداد ها

رایان خودرو

رایان خودرو در دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی قفل، دستگیره و صنایع وابسته

فهرست برنامه کارگاه آموزشی رایان خودرو که به صورت رایگان در طول نمایشگاه برگزار می شود
 زمان: 19 الی 22 تیر ماه 1398
 مکان: استان تهران، بوستان گفتگو، محل برگزاری نمایشگاه
A25 غرفه
 ساعت بازدید: 9 الی 18

نظرات

تعداد نظرات 0

ارسال نظر