اخبار و رخداد ها

رایان خودرو


زمان تشکیل کلاس: شنبه 5 مرداد ماه ساعت 15 تا 19 بعد از ظهر (4 ساعت).


زمان تشکیل کلاس: یکشنبه 6 مرداد ماه ساعت 10 تا 13 بعد از ظهر (3 ساعت).


زمان تشکیل کلاس: یکشنبه 6 مرداد ماه ساعت 15 تا 19 بعد از ظهر (4 ساعت).

زمان تشکیل کلاس: یکشنبه 27 مردادماه ساعت 15 تا 19 بعدازظهر (4 ساعت).

زمان تشکیل کلاس: دوشنبه 28 مرداد ماه ساعت 15 تا 19 بعد از ظهر (4 ساعت).

زمان تشکیل کلاس: چهارشنبه تا جمعه (سه روز) مورخ 30 و 31 مرداد و 1 شهریور ماه صبح و بعد از ظهر.

نظرات

تعداد نظرات 0

ارسال نظر