قطعه IC مدل STM32F103VET6 ORGINAL


قطعه IC مدل STM32F103VET6 ORGINAL

All features


    Core: ARM® 32-bit Cortex®-M3 CPU
        72 MHz maximum frequency, 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state memory access
        Single-cycle multiplication and hardware division

    Memories
        256 to 512 Kbytes of Flash memory
        up to 64 Kbytes of SRAM
        Flexible static memory controller with 4 Chip Select. Supports Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR and NAND memories
        LCD parallel interface, 8080/6800 modes

    Clock, reset and supply management
        2.0 to 3.6 V application supply and I/Os
        POR, PDR, and programmable voltage detector (PVD)
        4-to-16 MHz crystal oscillator
        Internal 8 MHz factory-trimmed RC
        Internal 40 kHz RC with calibration
        32 kHz oscillator for RTC with calibration

    Low power
        Sleep, Stop and Standby modes
        VBAT supply for RTC and backup registers
    3 × 12-bit, 1 μs A/D converters (up to 21 channels)
        Conversion range: 0 to 3.6 V
        Triple-sample and hold capability
        Temperature sensor

    2 × 12-bit D/A converters

    DMA: 12-channel DMA controller
        Supported peripherals: timers, ADCs, DAC, SDIO, I2Ss, SPIs, I2Cs and USARTs

    Debug mode
        Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
        Cortex®-M3 Embedded Trace Macrocell™

    Up to 112 fast I/O ports
        51/80/112 I/Os, all mappable on 16 external interrupt vectors and almost all 5 V-tolerant

    Up to 11 timers
        Up to four 16-bit timers, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input
        2 × 16-bit motor control PWM timers with dead-time generation and emergency stop
        2 × watchdog timers (Independent and Window)
        SysTick timer: a 24-bit downcounter
        2 × 16-bit basic timers to drive the DAC

    Up to 13 communication interfaces
        Up to 2 × I2C interfaces (SMBus/PMBus)
        Up to 5 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control)
        Up to 3 SPIs (18 Mbit/s), 2 with I2S interface multiplexed
        CAN interface (2.0B Active)
        USB 2.0 full speed interface
        SDIO interface

    CRC calculation unit, 96-bit unique ID

    ECOPACK® packagesساخت آمریکا

1,200,000 تومان

خرید
برای این محصول فایلی ارسال نشده است

این بخش در حال بروز رسانی می باشد بزودی فعال خواهد شد

این بخش در حال بروز رسانی می باشد بزودی فعال خواهد شد

محصولات مرتبط

AT Mega 128L

AT Mega 128L

ساخت نامشخص
IC DG 411

IC DG 411

ساخت نامشخص
IC RTC 4543

IC RTC 4543

ساخت نامشخص
IC VS1003

IC VS1003

ساخت نامشخص