عيب ياب BOSCH مدل KTS200


عيب ياب BOSCH مدل KTS200

 
1- پوشش کلیه استاندارد های عیب یابی ( دیاگ )
2- دسترسی آسان وسریع به امکانات نرم افزاری 
3- مقاوم ومناسب برای محیط تعمیرگاهی
4- منوی قابل کنترل با کلید های جهت دار دستگاه 
5- دسترسی به اطالاعات خودرو توسط نرم افزار داخلی ESI 
6- بسته نرم افزاری سرویس ونگهداری برای موارد روزانه
7- اتصال آسان به خودرو 
 


ساخت آلمان

برای این محصول فایلی ارسال نشده است

این بخش در حال بروز رسانی می باشد بزودی فعال خواهد شد

این بخش در حال بروز رسانی می باشد بزودی فعال خواهد شد