ماجول OBD2 دستگاه تعریف TPMS (سنسور فشار تایر) Cub مدل VS60U016


ماجول OBD2 دستگاه تعریف TPMS (سنسور فشار تایر) Cub مدل VS60U016

ماجول OBD2 دستگاه تعریف TPMS (سنسور فشار تایر) Cub مدل VS60U016

اینترفیس OBDII:

این وسیله رابط اتصال دستگاه برنامه ریزی به سوکت OBDII خودرو می باشد

که در برخی از انواع خودروها برای برنامه ریزی سنسورهای کاربرد دارد.

- اینترفیس OBDII استاندارد

- امکان خواندن/ نوشتن ID سنسورTPMS درECU خودرو 

تگ ها:

 

آنباکسینگ یا جعبه گشایی کیت TPMS کمپانی Cub مدل TI40:

 


ساخت

12,000,000 تومان

برای این محصول فایلی ارسال نشده است

این بخش در حال بروز رسانی می باشد بزودی فعال خواهد شد

این بخش در حال بروز رسانی می باشد بزودی فعال خواهد شد